Kampanjmaterial

Klicka på titeln för att se materialet

För att beställa materialet, kontakta distributionen: 08-729 02 30
distributionen@amnesty.se

Kampanjfolder

Kampanjrapporter

Affischer (2 st)

Informationsfolder - Lätta vapen, tunga hot

Informationsblad - En miljon ansikten

Fotoskiva - En miljon ansikten

Återvinningstunna - Lätta vapen, tunga hot

Finn fem fel - Lätta vapen, tunga hot

Manual - En miljon ansikten