Rapporter

Svenska
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - 19 april 2004
En sammanställning om situationen i Sverige

Har ej prioriterat frågan - 7 mars 2005
En undersökning om svenska kommuners arbete
för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Tillfälle att prioritera frågan - 24 november 2005
Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid.

Engelska
Men's violence against women in intimate relationships
An account of the situation in Sweden / April 19, 2004

Not a priority issue
A Review of the Work of Swedish Municipalities
to Combat Men’s Violence against Women / March 7, 2005

It's in our hands
Stop violence against women

Beställ rapporterna!

Fler dokument