En alternativ catwalk - Bakom den snygga fasaden

Lördagen 21 maj arrangerade Lundagrupperna en alternativ catwalk: Bakom den snygga fasaden för att symbolisera att det könsrelaterade våldet alltför ofta sker bakom en välsminkad och trygg fasad. Istället för att som brukligt kommentera modellernas kläder lästes ett flertal kvinnoöden upp för publiken; kvinnor som blivit utsatta för våld. Installationen arrangerades på Stora torget och ett stort antal förbipasserad stannade och tog del av Amnestys kampanjbudskap.
Förutom i Lund genomfördes installationen även i Växjö, Jönköping och Karlstad.

Amnestygrupperna i Lund vill tacka följande företag som möjligjorde Bakom den snygga fasaden:

MQ
Pickadoll
Esposito
Carlings
Designer Kristina Lindgren
Natural Design Gunilla Holmin
Partajservice
Highway ljud och ljus
Malmborgs
Bodyshop
JS Arkitektkontor AB
Bildbyrån Göran Petersson
Advokat Elias Arfwedsson AB
Advokatfirman Gunilla Lagersten

Medverkande modeller
Elna
Fredrik Kron, kampanjansvarig talar
LisaMarie sminkas inför catwalkenLaerke