Länkar

Nationella Organisationer
Kvinno- och tjejjourer
ROKS (se lokala jourer på deras hemsida )
Sveriges kvinnojourers riksförbund, SKR (se lokala jourer på deras hemsida )
Systerjouren Somaya (muslimska jourkvinnor)
Terrafem
Sexuella övergrepp:
HOPP- Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
Rikskvinnocenter i Uppsala
Riksorganisationen stödcentrum mot incest
Stödcentrum BEDA
Brottsofferjourer
Brottsofferjourernas riksförbund (se lokala jourer på deras hemsida )
Mansjourer
Manscentrum - kriscentrum för män (se lokala jourer på deras hemsida )
Sveriges mansjorers riksförbund (se lokala jourer på deras hemsida )
Hedersrelaterat våld
Elektra
Rädda Barnens projekt Flicka.nu
BRIS, projekt Alima
Organisationer:
ECPAT i Sverige
Fredrikabremerförbundet
Föreningen Kvinnofrid
Fågel Fenix
Hem och samhälle
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
Kvinna till kvinna
Kvinnoforum/Q-web
Kvinnojourernas stödorganisation
Kvinnor utan gränser
Manliga nätverket
Mediekritiskt nätverk Allt ät möjligt
Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH
Svenska UNIFEM-kommittén
Sveriges Kvinnolobby
Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning
Myndigheter:
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Brottsoffermyndigheten
Jämställdhetsenheten vid näringsdepartementet
Jämställdhetsombudsmannen, JämO
Övriga:
Kvinnofridsportalen
Operation Kvinnofrid
KSAN
Liera - Nyttiga länkar
Q web Sweden
Stiftelsen Kvinnor Kan

Internationella Organisationer
ABANTU
African Gender Institute
AVIVA
AWID
BRIDGE
CEDPA
Center for Women's Global Leadership
Church Women United
CIDHAL
DAWN
FAFIA
Female Genital Mutilation
Feminist Majority Foundation
FLAME
ILO
INSTRAW
International Information Centre and Archives for the Women's Movement
KFKI - Kommittén för försvaret av iranska kvinnors rättigheter
Muslim Women's Homepage
NOW Webpage
OXFAM
UNDP
UNIFEM - United Nations Development Funds For Women
US Women Connect
Violence Against Women and Sexual Harassment
White Ribbon Campaign
Women Action
Women and War
Women Human Rights Resources
Women in Buddhism
Women in Development Network
Women, Law and Development
Women Watch
Women's International League For Peace And Freedom
Women's Net
World Bank Gender Net
World Bank, Gender and Law
WOW Women
Zonta International