SVERIGE: Rapport om Sverige från FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor
Den 20 mars 2007 presenterade FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor, Yakin Ertürk, sin rapport om Sverige för FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Den 24 sidor långa rapporten bygger på iakttagelser och information som samlades in under specialrapportörens officiella utredningsresa i Sverige i juni 2006.

Läs specialrapportörens rapport
A.HRC.4.34.Add.3.pdf