Välkommen att anmäla dig till vårt e-postnätverk!

Om du vill få uppdaterad information och aktionsmaterial, så anmäl dig till vår
e-postutskickslista! Skicka oss följande information: namn, postadress,
telefon och e-postadress. Dina kontaktuppgifter kommer inte spridas
utanför Amnesty Internationals verksamhetsområde.Förnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Telefon:
E-post:
Verifiera e-postadressen:
Facklig tillhörighet (frivillig uppgift):

Jag vill få blixtaktioner som rör övergrepp mot fackligt aktiva
Jag vill få blixtaktioner som rör övergrepp mot journalisterSkicka!