Sommarboken.
Sommar och sol. Eller sommar och regn. Oavsett vilket väder du får i sommar så är det alltid en perfekt tid att läsa en bok.
Amnesty Press ger dig nya boktips varje vecka under sommaren.

Karin Fjell, redaktör för Läst&Sett
Ulf B Andersson, redaktör, Amnesty Press


Supermakten USA – två synsätt

Låtsasimperiet – om det amerikanska systemets sönderfall
Emmanuel Todd
Översättning: Pär Svensson
Bokförlaget DN

Hybris – USAs strävan efter global dominans
Noam Chomsky
Översättning:
Ordfront


Med boken ”Hybris” vill den amerikanske debattören och lingvistikprofessorn Noam Chomsky förklara de bakomliggande orsakerna till USA:s strävan efter herravälde över både jord och rymd.

Det blir en lång och utdragen exposé över den amerikanska utrikespolitiken och dess ibland förödande konsekvenser sedan andra världskriget. Det mesta har det dessutom redan skrivits om både en och två gånger.

När Chomsky och andra ser de senaste årens amerikanska militära agerande som ett bevis på dess globala dominans och styrka menar Emmanuel Todd, forskare vid det franska statliga demografiinstitutet, att det snarare är ett säkert tecken på svaghet.

I boken ”Låtsasimperiet” skriver han att USA helt enkelt har blivit en koloss på lerfötter. Man tar till våld som en sista utväg och ger sig på militära dvärgar i form av Afghanistan och Irak.

Chomsky menar att det idag trots Sovjetunionens fall fortfarande finns två supermakter. Den ena är förstås USA och den andra är folkopinionen i världen. Och det är endast om den senare blir tydligare och starkare som vi kan räddas från den katastrof som hotar om USA får fortsätta sitt imperiebygge.

Todd däremot ställer sig tvekande till om vi i framtiden faktiskt kommer att tala om USA som ett imperium. Han menar att landet inte uppfyller de kriterier som historiskt sett utmärker ett verkligt imperium. Framför allt saknar USA två ”imperieresurser”: dess ekonomiska och militära tvångsmedel är alltför små och dess ideologiska universalism är i avtagande.

Den amerikanska militärapparaten är visserligen överdimensionerad för att freda landet, men alltför liten för att övervaka ett imperium. Denna militära klenhet beror delvis på att landet aldrig behövt möta en jämbördig fiende.

USA har övergått från att producera till att konsumera det som den övriga världen tillverkar och landets enda uppgift har blivit att producera pengar. Med andra ord är USA otroligt beroende av omvärlden för sin överlevnad medan omvärlden inte längre är beroende av USA. I ett historiskt perspektiv har liknande situationer alltid föregått en nations nedgång, skriver Emmanuel Todd. Det är bara att titta på Rom och Aten.

En av grundreglerna som ger både energi och stabilitet åt ett imperium är universalismen, det vill säga erövrarens förmåga att behandla folkslag och människor jämlikt. Todd anser att denna förmåga att behandla de besegrade grupperna likvärdigt inte beror på yttre omständigheter, utan är nedärvd i en sorts antropologisk kod.

På hemmaplan syns det tydligt på att det amerikanska samhället misslyckats med att integrera svarta och ”hispanics”. Men det tydligaste tecknet på den amerikanska universalismens tillbakagång är ändå lojaliteten mot Israel. Todd menar att denna kan bottna i ett behov att finna rättfärdigande gelikar. Eftersom Israel i likhet med USA utvecklas i negativ riktning, godtar USA israelernas allt hänsynslösare behandling av palestinierna. USA går mot en ökad tro på människors olika värde och en allt mindre tro på mänsklighetens enhällighet, vilket även passar in på Israel.

Emmanuel Todd förutspår att USA senast 2050 kommer att vara en stormakt bland många andra. För i en allt mer demokratiserad värld kommer paradoxalt nog USA som militärmakt att bli överflödig och USA kommer att få nöja sig med att bli en demokrati bland andra.

Todds resonemang är mycket intressant, inte minst i ljuset av att han vid tidigare tillfällen haft rätt i sina förutsägelser. Redan 1976 förutspådde han nämligen Sovjetunionens snara fall i La chute finale (ej översatt till svenska).

”Låtsasimperiet” är faktiskt det bästa jag läst på länge om USA:s roll i världspolitiken. Vad beträffar Chomsky är dock det mesta sig likt sedan sist.

Karin Fjell
ONSDAG 1 SEPTEMBER
Två böcker om Brasiliens nya väg
Sue Branford&Bernardo Kucinski och Lennart Kjörling:
President Lula och Brasiliens arbetarparti&Så länge det finns hunger

MÅNDAG 2 AUGUSTI
Det svåra uppbrottet
Carin Holmberg och Viveka Enander:
Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess.

FREDAG 23 JULI
Tänkvärt om kvinnor och brott
Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg & Eva Österberg Nordic Academic Press:
Offer för brott

FREDAG 16 JULI
Ungern runt i skuggan av revolten 1956
Zsuzsa Bank Översättning: Ulrika Wallenström Albert Bonniers förlag:
Simmaren

FREDAG 9 JULI
Annorlunda helgonliv
Lars Gårdfeldt & Elisabeth Ohlson Wallin Ordfront :
H.O.M.O - en helgonkalender

FREDAG 2 JULI
Personporträtt som berör
Maja Frankel:
Vår förbannade rätt

FREDAG 25 JUNI
Supermakten USA – två synsätt
Emmanuel Todd & Noam Chomsky:
Låtsasimperiet & Hybris

FREDAG 18 JUNI
Fängslande historia om svek och upprättelse
Khaled Hosseini:
Flyga Drake

FREDAG 11 JUNI
Intressant om bakgrunden till terrorism
Ingmar Karlsson:
Tro, terror och tolerans - Essäer om religion och politik

FREDAG 4 JUNI
”Nu törs de kanske inte döda mig”
Unni Vikan:
En fråga om heder

FREDAG 28 MAJ
Hellre en skev dassdörr som president
Michael Moore:
Vem har snott mitt land?

© Amnesty Press. Citera gärna, men ange källan.
Artiklar i Amnesty Press representerar inte nödvändigtvis Amnesty Internationals åsikter.