22 september 2003

Sindi Gould: Sharia är ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet
I bakvattnet av den ökade demokratiseringen och yttrandefriheten i Nigeria steg kraven från de norra delstaterna på ett återinförande av sharia-lagar. Sammanlagt tolv delstater i norra Nigeria, där majoriteten är muslimer, har hittills infört sharia.


Det är kvinnorna som
drabbas hårdast av sharia,
anser Sindi Gould.


Den kristna minoriteten i delstaterna i norr har på många håll motsatt sig utvecklingen, och införandet av sharia har kantats av blodiga kravaller.

Bland den muslimska allmänheten var stödet för sharia stort. Många lockades av politikernas löften om moralisk upprustning och välstånd som skulle följa i sharias spår.

Norra Nigeria är mycket fattigt och utbildningsnivån är låg. Införandet av sharia-lagar i Nigeria har fått hård kritik av internationella människorätts- och kvinnoorganisationer. De bestialiska straffen - piskning, amputering av kroppsdel eller stening, som i fallet med Amina Lawal - har i stor utsträckning drabbat fattiga och outbildade kvinnor. Ännu har dock ingen person avrättats genom stening.

Sindi Gould:
Sharia är ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet

Maryam Yahya:
Gräsrotsprojekt ska öka skolgången i Nigeria

Anyakwee Nsirimovu:
Shells sociala ansvar är lika med noll

Joy Ezelio:
Kvinnors rättigheter i Nigeria kränks

Festus Okoye:
Demokrati med förbehåll

Kolonisering, militärdiktatur och etniska motsättningar – Nigerias historia från 1800-talet

Ur tidigare nummer av Amnesty Press:
Amina Lawal: Dom faller den 25 september

250 dödades - ingen har straffats

Amina Lavals försvarsadvokat:
"Stening strider mot mänsklig värdighet"
– Sharia är ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet, säger Sindi Gould.

Hon arbetar på BAOBAB for Women´s Rights, en nigeriansk kvinnorättsorganisation som gjort sig känd för att ta sig an kvinnor som drabbats av sharia-lagarna.

– De grövsta straffen ådöms kvinnor för ”brott” som rör kvinnans sexualitet. Om en ogift kvinna blir gravid, döms hon till döden, även om det framgår att hon har blivit våldtagen. Det är kvinnorna som drabbas hårdast av sharia - männen går fria från straff.
"Vi är noga med att inte nedvärdera islam som religion."
Det förekom ingen debatt före införandet av sharia, säger Sindi Gould. Folk visste inte vad lagarna skulle innebära, och kvinnorna tillfrågades definitivt inte om vad de tyckte. I det förra valet var sharia ett politiskt vapen för guvernörer som ville vinna röster. Sindi Gould dock tror inte att detta kommer att bli fallet i nästa val, eftersom löftena om ekonomiska reformer inte har infriats. En stor del av allmänheten börjar inse att det ”paradis” som sharia skulle medföra inte har kommit. I vissa byar har befolkningen gått ihop och ställt sig bakom de dömda.

– Den vanliga människan börjar förstå att sharia är ett maktinstrument som inte gynnar den fattige. Men det har inte alltid varit lätt att få kvinnor att överklaga en dom. De säger ofta att ”det är Allahs vilja”. Många vågar inte tala ut av rädsla för att anses som anti-muslimska.
Sindi Gould menar att det är viktigt att påpeka att sharia är ”muslimska” lagar- inte islamska - när kritiken framförs. De straff som sharia föreskriver finns inte angivna någonstans i Koranen, menar hon:

– Vi är noga med att inte nedvärdera islam som religion. Vi pratar istället om vad muslimer gör i islams namn. På så sätt tar man bort lagarnas ”gudomliga” ursprung och kan ifrågasätta dem. Vi påpekar att det är folkets uppgift som muslimer att ifrågasätta orättvisor. Genom att få folk att inse att sharia är en vantolkning av islam, kan vi undergräva sharias roll i samhället.

BAOBAB erbjuder även juridisk hjälp i shariarättegångar. Det finns en stor oenighet mellan de olika tolkningarna av sharia, och domarna är ofta mullor utan juridiskt kunnande. BAOBAB försöker hitta svagheter och felaktigheter i domsluten för att kunna gå vidare till högre sharia-domstolar och kan på så sätt motverka sharia inom ramen för systemet.

– Om sharia-domstolar börjar förlora mål innebär det att folks förtroende för dem minskar och människor kommer att omvärdera domstolarnas status, säger Sindi Gould.

Den uppblossande islamiska fundamentalismen i norra Nigeria är ingen slump. Provinsen var före kolonialtiden under flera hundra år en islamsk stat, ett kalifat, där sharia var officiellt rättesnöre.
Under det brittiska kolonialväldet och under de militärdiktaturer som följde efter självständigheten 1960, hölls de konservativa islamisterna på mattan.

Britterna hade tillåtit norra Nigeria att behålla delar av det islamska rättssystemet. Men det fanns förbehåll som att dödsstraffen ersattes med böter eller fängelse och att krav på rättvisa förhör och strikt bevisföring ställdes. Även efter självständigheten har det nigerianska rättssystemet bestått av en blandning av olika rättssystem. Muslimerna i norra Nigeria har ända sedan kolonialtiden känt sig överkörda, och det är i ljuset av historien som dagens utveckling kan förklaras.

Men förutom att sharia är kvinnofientlig och godtycklig som juridisk metod, strider den dessutom mot den nigerianska konstitutionen som förbjuder landet att ha en statsreligion. President Olusegun Obasanjo har kritiserats för att vara alltför feg i sin kritik mot fundamentalisterna och en del bedömare har ansett att det beror på rädsla att förlora viktiga röster från den muslimska befolkningen.

Sharia påverkar vardagslivet i norra Nigeria, inte bara för dem som drabbas av domarna. Barnamord och illegala aborter har blivit vanligare, kanske som ett resultat av de hårda straffen för graviditet utanför äktenskapet.
Och kvinnors rörlighet har blivit ännu mer begränsad.
– Sedan sharia infördes får inte kvinnor åka i samma buss som män eller bli skjutsad på en motorcykel om det är en man som kör. Ibland är detta de enda sätten för en kvinna att ta sig till jobbet eller till en annan by, säger Sindi Gould.

Text: Fredrik Brändström
Praktikant på Amnesty Press