Ansvarig utgivare: Ulf B Andersson

AP nr 4 2006

Fatta Pennan:
Sudan, Eritrea och Argentina

Ledare:
Ett år hos torterarna

Krönika:
Två världar
- Emma Ihre

Reportage:
I Zimbabwe härskar tystnaden
- Anna Koblanck

Bolivia - ett år med Evo Morales
- Jessica Nilsson

Vad har en same, en dalit och en masaj gemensamt?
- Monika Nilsson


Material från den nya tidningen läggs in här så skyndsamt som möjligt.

www.amnesty.se
Doña Gregoria är en av alla som lärt sig läsa
inom ramen för Kubas alfabetiseringskurs.
Foto: Tomas Ahlberg
Sverige:
Sverige driver på om abort
- Ulrika Olovson
Premiär 2007: Amnestyakademin
- Jenny Sjöö Saers
Amnesty ska bli en organisation för alla!
- Amanda Samuelsson och Emma Persson

Nyheter:
Huvudvittne försvunnet i Argentina
- Maria Pettersson
Västsahara: FN stannar kvar
- Ulf B Andersson