Västsahara: FN stannar kvar

Den 31 oktober beslöt FN:s säkerhetsråd i ett enhälligt beslut att förlänga FN-missionen i Västsahara, Minurso, med ytterligare sex månader. I resolutionen bekräftas FN:s stöd för en lösning på konflikten som ska »sörja för en lösning som ger självbestämmande åt Västsaharas folk«.
USA uppmanade Marocko att skyndsamt inleda seriösa samtal med västsaharierna och presentera ett trovärdigt förslag om autonomi för Västsahara.

Frankrike, som anses stå nära den marockanska sidan, röstade för resolutionen men lyckades förhindra att säkerhetsrådet uttalade krav på att Marocko ska skydda de mänskliga rättigheterna i Västsahara.

Västsahara var tidigare en spansk koloni men invaderades av Marocko 1975. Efter 16 år av krig mellan ockupationsmakten och Polisario utlystes vapenvila 1991 och FN skulle organisera en folkomröstning. Denna har dock aldrig blivit av och försöken att hitta en lösning för att komma ur dödläget har hittills varit resultatlösa. Minst 160 000 västsahariska flyktingar bor sedan årtionden i läger i västra Algeriet.

Text: Ulf B Andersson

© Amnesty Press. Citera gärna, men ange källan.
Artiklar i Amnesty Press representerar inte nödvändigtvis Amnesty Internationals åsikter.