ettan

Fatta pennan


Jemen, Ukraina, Vitryssland
Jemen: MR-aktivists säkerhet är hotad

Den jemenitiska människorättsaktivisten Tawakkol Karmans säkerhet kan vara i fara. Den 26 januari fick hennes bror ett telefonsamtal där hot mot hennes liv uttalades. Brodern uppmanades att se till att systern håller sig hemma om hon vill undgå att dödas.
Amnesty tror att Tawakkol Karman pekas ut på grund av sin aktivism och roll i de protester som förekommit i Jemen. Tawakkol Karman är ordförande i Women Journalists Without Chains och välkänd människorättsaktivist. Den 23 januari greps hon efter att ha deltagit i en studentdemonstration i solidaritet med protesterna i Tunisien. Hon frigavs dagen efter men hotas av åtal för att ha deltagit i en otillåten sammankomst.

Protesterna i Jemen har fortsatt med krav på att president Ali Abdullah Saleh avgår efter att ha styrt sedan 1978. Tawakkol Karman säger till Amnesty att hon tar hoten på allvar men att hon kommer att fortsätta sitt arbete:
– Jag har valt denna väg. Folk protesterar fredligt och de möter repression.

Skriv till
President
His Excellency
Ali Abdullah Saleh

Office of the President of the Republic of Yemen
Sanaa
Jemen
Fax: +967 1 274 147

Your Excellency,
May I draw your attention to my concerns in the following case.
According to my information, human rights activist Tawakkol Karman could be at risk after a family member reportedly received a call on 26 January threatening that her life could be in danger. I now fear that Tawakkol Karman is being targeted for her activism and role in organizing and taking part in recent protests and sit-ins in Yemen.
Therefore, I urge you to ensure Tawakkol Karman’s safety in accordance with her wishes. I also call for an immediate, impartial and thorough investigation into the threats made against Tawakkol Karman, and for those responsible to be held accountable.
Lastly, I call on you to allow demonstrators to express their political opinions in a peaceful manner.
Yours respectfully,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 10 mars.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska:

Ers excellens,
Jag vill be om er uppmärksamhet för min oro i detta fall.
Enligt information jag har mottagit så kan människorättsaktivisten Tawakkol Karman befinna sig i fara. En familjemedlem uppges ha mottagit ett telefonsamtal den 26 januari där det sades att Tawakkol Karmans liv kunde vara i fara.
Jag fruktar nu att Tawakkol Karman har blivit måltavla på grund av sin aktivism och roll i organiserande av protester och sit-ins under senaste tiden.
Jag uppmanar er att se till att Tawakkol Karman får skydd enligt sina egna önskemål. Jag uppmanar också till en omedelbar, opartisk och genomgripande undersökning när det gäller hoten mot henne och att de som bär ansvaret ställs till svars.
Till sist vill jag uppmana er att tillåta demonstranter att uttrycka sina politiska åsikter på fredligt sätt.
Högaktningsfullt,

Läs mer
Tawakkol Karman skriver i Expressen 3 februari 2011: Nu är det vår tur att slåss för frihetUkraina: Aktivist ska undersökas psykiskt

Andrej Bondarenko har ingen sjukdomshistoria av psykiska problem. Han har tre gånger ställt upp på frivillig undersökning av sin psykiska hälsa och fått intyg på att han är »tillräknelig«. Sedan han gripits av polis utanför sitt hem och dömts till tio dagars fängelse 2009 har åklagare drivit frågan om att Andrej Bondarenko ska undersökas då han uppges lida av »en kontrollerbar beredvillighet att försvara« sina egna och andras rättigheter på »ett orealistiskt sätt«.

Efter att Amnesty under hösten haft en blixtaktion i Bondarenkos fall har ett åtal mot honom för att ha förfalskat uppgifter om att han är frisk lagts ned. Risken för att han tvingas genomgå en tvångsundersökning av sitt psykiska hälsotillstånd kvarstår dock och ska avgöras i högsta rättsliga instans i Ukraina.
Amnesty tvivlar på behovet av att återigen undersöka Andrej Bondarenkos psykiska hälsa. Skulle ändå en domstol besluta om detta måste undersöknigen utföras opartiskt och i enlighet med de internationella regler som finns för psykiatriska undersökningar.

Skriv till
Prosecutor General
Viktor Pshonka
Vul Riznitska 13/15
01601 Kyiv,
Ukraina
Fax: +380 44 280 2851

Dear Prosecutor,
It is my sincere hope that you will consider my concerns regarding Andrei Bondarenko.
I am concerned that Andrei Bondarenko continues to be at risk of a psychiatric examination against his will and I ask for the reasons behind a compulsory medical assessment such as this. I feel that no compulsory medication or other treatment should be contemplated before Andrei Bondarenko completes any legal appeals available to him.
Furthermore I urge that should such an examination be ordered by the court, it is carried out with due regard to forensic professional standards and impartiality, including undertaking such an assessment outside the Vinnytsya region.
I urge you to ensure that any examining doctor works within a professional and human rights framework set out by the World Health Organization, the World Psychiatric Association and the United Nations.
Yours respectfully,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 10 mars.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska:

Bäste åklagare,
Det är mitt uppriktiga hopp att ni kommer ta min oro för Andrej Bondarenko på allvar. Jag befarar att det finns risk för att han utsätts för en psykiatrisk undersökning mot sin vilja och jag vill veta vilka skäl som finns för detta. Innan möjligheterna för hans rättsliga överklaganden har uttömts anser jag inte att någon tvingande medicinering eller annan behandling ska planeras. Om en psykiatrisk undersökning av Andrej Bondarenko ändå beordras av domstolen måste den utföras enligt professionell standard och med opartiskhet. Jag uppmanar er att se till att den läkare som i så fall utför undersökningen arbetar inom ramarna för de professionella och människorättsriktlinjer som har satts av WHO, FN och Världspsykiatriförbundet.
Högaktningsfullt,Vitryssland: Lägg ner åtal mot demonstranter

Den 19 december 2010 hölls presidentval i Vitryssland. På kvällen samlades omkring 20 000 personer till en demonstration i huvudstaden Minsk och den sittande presidenten Alexandr Lukasjenko anklagades för valfusk. Uppemot 700 personer greps. De kommande dagarna fortsatte gripanden av journalister, presidentkandidater och aktivister som ska åtalas för att ha organiserat demonstrationen.

Många har frigivits men åtalen kvarstår. Den 31 januari rapporterade Amnesty att två samvetsfångar som frigetts hålls i husarrest. Villkoren för journalisten Iryna Khalyp, korrespondent för den ryska tidningen Novaja Gazeta och presidentkandidaten Uladzimir Nyaklyayeu är drakoniska. Två KGB-officerare finns hela tiden i lägenheterna och de är förbjudna att lämna sina hem. De får inte öppna dörren, närma sig fönstren eller ringa telefonsamtal.
Amnesty kräver att samtliga samvetsfångar friges och att åtalen läggs ned.

Skriv till
President Alyaksandr Lukashenka
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus, ul.Karla Marksa, 38
220016 Minsk, Vitryssland
Fax: +375 17 226 06 10 eller
+375 17 222 38 72

Dear President Lukashenka,
Allow me to express my concerns regarding the people detained for taking part in and organizing the demonstration in Minsk on 19 December 2010. I call on you to release immediately and unconditionally all those prisoners of conscience who are being either held in detention or under house arrest. Moreover, I call for the charges against these prisoners of conscience to be dropped.
I wish to remind the government of Belarus that as a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights, it has an obligation to guarantee freedom of expression and assembly to all on its territory, and that anybody prosecuted for the legitimate and peaceful expression of their political views will be considered a prisoner of conscience.
Finally, I urge you to ensure that all those detained have confidential access to a lawyer, medical assistance and contact with their families.
Respectfully yours,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 14 mars.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska:

Bäste president,
Tillåt mig att uttrycka min oro när det gäller de personer som fängslats för att ha deltagit i och ha organiserat demonstrationen i Minsk den 19 december 2010. Jag uppmanar er att omedelbart och villkorslöst frige de samvetsfångar som antingen hålls i häkte eller i husarrest. Vidare uppmanar jag er att lägga ned åtalen mot samvetsfångar. Jag vill påminna regeringen i Vitryssland om att landet är anslutet till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och därmed har en skyldighet att garantera yttrandefrihet och församlingfrihet i landets hela territorium. Envar som åtalas för att legitimt och fredligt uttrycka sina politiska åsikter kommer att betraktas som samvetsfånge.
Till sist uppmanar jag er att tillförsäkra alla de häktade konfidentiell tillgång till en advokat, medicinsk assistans och kontakt med sina familjer.
Högaktningsfullt,

    © Amnesty Press. Citera gärna, men ange källan.
    Artiklar i Amnesty Press representerar inte nödvändigtvis Amnesty Internationals åsikter.