Ettan | Notiser per land | De tio senaste notiserna

2005-07-15 10:31

NIGER

Miljoner människor på randen till svält

Gratis mat måste omgående delas ut till barn, gravida kvinnor och äldre i Niger – annars kommer den allvarliga matkrisen i detta västafrikanska land att slå ut i en storskalig svält, säger en topptjänsteman inom FN.

– I och med att situationen har förvärrats och att det nu finns människor som inte ens har råd att köpa en kopp hirs måste vi mobilisera gratis matdistributioner, konstaterade Jean Ziegler, FN:s specialrapportör om rätten till föda, efter en fem dagars lång vistelse i Niger.

Förra året led Niger den värsta torkan på länge, landet drabbades också av en gräshoppsinvasion som skadade skörden. Till följd har marknadspriserna stigit mot skyhöga höjder och varje dag dör undernärda barn. Jean Ziegler uppskattar antalet akut undernärda människor till 3.6 miljoner, inklusive 800 000 barn. Läkare utan gränser säger att i år hotas tre gånger så många barn, jämfört med föregående år. Och enligt FN:s index för mänsklig utveckling är Niger det andra fattigaste landet i världen.

Tidigare denna vecka meddelade FN:s världslivsmedelsprogram sina planer på att utöka distributionen av gratis mat till det tredubbla antalet människor, 1.2 miljoner, och vädjade till bidragsgivare om finansiellt stöd på sammanlagt tolv miljoner dollar. Jean Ziegler menar dock att det internationella världssamfundets respons på tragedin i Nigeria har varit totalt otillräcklig:

– Det är skandallöst. Vi har fått mindre än en fjärdedel av det finansiella stöd vi efterfrågade.

I maj vädjade FN:s kontor för humanitära frågor om bidragshjälp, men endast 3.8 miljoner av de efterfrågade 18 miljoner dollarna har till detta datum delats ut.

- Att svara på vår blixtvädjan handlar inte om välgörenhet, det handlar om skyldigheter enligt internationell rätt. När en av FN-medlemsstater har svårigheter att föda sitt folk har de övriga medlemsstaterna en juridisk skyldighet att agera.

Källa: IRIN

Lisa Söderlindh
Praktikant Amnesty Press och media


Detta är en nyhetsnotis från Amnesty Press omvärldsbevakning.

Notiser per land | De tio senaste notiserna