Personer:

Lennart Aspegren

Marianne Eyre

Hans Göran Franck

Brita Grundin

Thomas Hammarberg

Anita Klum

Bo Lindblom

Ingrid Lilja

Rona Morän

Christine Pamp

..


     Han levde som han lärde

     Svenska Amnestys förste ordförande, Hans Göran Franck, dog den 18 mars 1998.
     För några år sedan intervjuade jag honom. Vi resonerade mycket om hur det kom sig att han hade en så tydlig moralisk kompass. Vad det var som gjorde att Hans Göran Francks engagemang alltid yttrade sig för humanism och den svages rätt. Vi talade om hans övertygelse, om hans starka tilltro till människan och hennes möjligheter.

     Några av citaten från den intervjun gjorde mycket starkt intryck på mig. Jag vill gärna att de ska få leva vidare, nu när Hans Göran Francks egna starka stämma har tystnat.

     "Vissa principer är oförytterliga, dit hör t ex de mänskliga rättigheterna. Vid de grundläggande värdena måste man stå fast. Visserligen tycker mina kritiker att jag ägnar mig åt utopier. Men för mig är det viktigt att sätta målet högt. De utopiska visionärerna, som bygger på att människan är god, behövs för att nå en förbättring. Om människor tänker så, går det under alla förhållanden att åstadkomma en värld som är mycket mer rättfärdig än den vi har idag."

     Jag undrade om han aldrig tvivlade på människan när han såg så mycket ondska i världen - röda khmererna i Kambodja, diktatorerna i Latinamerika och grymheterna i forna Jugoslavien.

     "Visst känner jag vanmakt ibland, det vore ju orimligt om man inte hade sådana känslor. Men de här känslorna leder aldrig till att jag ändrar inställning. Däremot leder de till eftertanke. Varför drabbas vi av bakslag? Varför går utvecklingen ofta åt fel håll?

     Om man accepterar att människan har en inneboende ondska vore det att ge upp. Däremot måste man ofta ställa sig frågan; Hur kan människan bli som den blir? Vad beror ondskan på?

     Hans Göran Franck tänkte ofta på det som en sydafrikansk samvetsfånge sa till honom för 30 år sedan "det är inte bara en fråga om att befria fångarna, man måste också befria bödlarna".

     Hans Göran Franck var en principfast människa i ordet bästa bemärkelse - han levde som han lärde, en av hans deviser var:

     "Livet borde levas efter den princip som tar tillvara och framhäver individens fulla värde."

     Pia Hallonsten