SUDAN: OLJANS PRIS I MÄNNISKOLIV

     Den verksamhet som en rad utländska oljebolag, däribland det svenskägda Lundin Oil, bedriver i södra Sudan, har lett till massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna, framhåller Amnesty International i rapporten Sudan: The human price of oil som offentliggörs i dag.

     Oljan var en av de faktorer som ledde till att inbördeskriget blossade upp på nytt i Sudan 1984. Två miljoner människor har fått sätta livet till i striderna mellan regeringsstyrkor och den väpnade oppositionsgruppen SPLA i södra delen av landet. Civilbefolkningen i och omkring oljefälten har utsatts för omfattande tvångsförflyttningar, flygbombningar, mord, tortyr, våldtäkt och kidnappningar. Allt i avsikt att kontrollera eller förstöra Sudans kapacitet att producera olja. Statens inkomster av oljan beräknas uppgå till en miljon dollar per dag, lika mycket som kriget kostar regimen.

     De utländska företagen har blundat för de övergrepp som begås av säkerhetsstyrkorna och deras allierade. Enligt uppgift använder flera företag legosoldater eller styrkor som tvångsrekryterat barn för att skydda de oljeproducerande områdena.

     - Amnesty International fördömer inte företag som har verksamhet i länder som Sudan men vi förväntar oss att dessa företag garanterar att de inte bidrar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Svenska Amnesty vill inleda en positiv dialog med Lundin Oil och redan nu på måndag träffar jag företagets representanter för ett samtal, säger Svenska Amnestys generalsekreterare Carl Söderbergh.

     Lundin Oil och andra oljebolag i Sudan har påstått att det inte finns några bosättningar i de oljerika områdena och att det därför inte förekommit några tvångsförflyttningar. Detta är inte sant. Över 4,5 miljoner människor har tvingats på flykt undan säkerhetsstyrkornas och rebellernas terror. Sedan början av 1999 har striderna i de oljerika områdena intensifierats.

     Det finns ett klart samband mellan Sudans nyvunna oljerikedom och regimens köp av vapen. Polska stridsvagnar anlände till Sudan samma dag som den första oljeleveransen skeppades ut. Detta var ett brott mot FN:s vapenembargo mot den sudanesiska regeringen.Ytterligare vapenleveranser till Sudan ska ha kommit från Kina och Bulgarien.

     Amnesty International riktar nu en rad uppmaningar till Sudans regering, deras allierade, den väpnade oppositionen samt till de utländska oljebolagen, för att få ett stopp på terrorn mot civilbefolkningen. Också världssamfundet har ett stort ansvar, inte minst med att strikt övervaka vapenöverföring till de stridande parterna.

     För mer information, kontakta pressekreterare Ingrid Falk, tel. 08 - 729 02 20 eller 070 - 433 09 16. Besök även Svenska Amnestys hemsida: www.amnesty.se
     I kväll kl.22.10 visar Dokument utifrån, SVT2 Bengt Nilssons film "Tron, hoppet och oljan".